Výsledky vyhľadávania

  1. HARUMOVÁ, Anna et al. Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti. Bratislava : Iura Edition, [2008]. 496 s. Ekonómia. VEGA 1/4596/07. ISBN 978-80-8078-224-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. HARUMOVÁ, Anna. Ohodnocovanie pohľadávok. Bratislava : IURA EDITION, 2002. 237 s. Ekonómia. ISBN 80-89047-45-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  3. ZALAI, Karol - KALAFUTOVÁ, Ľudmila - ŠNIRCOVÁ, Jana. Finančno-ekonomická analýza podniku. 3. dopln. vyd. Bratislava : Sprint, 2000. 337 s. Nová ekonómia. ISBN 80-88848-61-X. [Počet ex. : 49, z toho voľných 36, prezenčne 2]