Výsledky vyhľadávania

 1. PEŠÁKOVÁ, Petra - PUDŁO, Patrycja. Inovačná aktivita slovenských a poľských podnikov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 23-40. VEGA 1/0425/10.
  článok

  článok

 2. CZILLINGOVÁ, Jana. Profil finančného manažéra a súčasná hospodárska prax. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 51-57. KEGA 158-042EU-4/2010.
  článok

  článok

 3. BOBÁKOVÁ, Viktória - HUROVÁ, Jana. Hodnotenie správy a riadenia v podnikoch. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 85-97.
  článok

  článok

 4. TÓTHOVÁ, Lucia - GAJDOŠ, Jozef. Autoevalvačná empíria študentov v kontexte europassu. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 75-84.
  článok

  článok

 5. MAJERNÍK, Milan - PANKOVÁ JURÍKOVÁ, Jana - BOSÁK, Martin. Environmentálna výchova a vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vysokých škôl. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 108-118.
  článok

  článok

 6. DEMJANOVÁ, Lucia. Inovácie vo vzdelávacích inštitúciách - aplikácia nových metód v hodnotiacej fáze pedagogického procesu v manažérskych predmetoch. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 98-107.
  článok

  článok

 7. STRIČÍK, Michal et al. Vnímanie eLearningového vzdelávania študentmi PHF EU v Košiciach. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 40-50. KEGA 158-042EU-4/2010.
  článok

  článok

 8. BIRKNEROVÁ, Zuzana - BAŠISTOVÁ, Alena - VNENKOVÁ, Daniela. Kvalita života dlhodobo nezamestnaných. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 130-143.
  článok

  článok