Výsledky vyhľadávania

  1. TOKÁROVÁ, Mária. [Sociálna kvalita a kvalita pracovného života]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 95-98. Recenzia na: Sociálna kvalita a kvalita pracovného života / Mária Antalová ; rec. Ivan Laluha, Ján Frišták. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-225-3088-0.
    článok

    článok