Výsledky vyhľadávania

  1. CHUGURYAN, Simona - PORUBSKÁ, Gabriela. Uplatňovanie princípov bolonského procesu na pedagogických fakultách v SR. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2010. ISSN 1335-5864, 2010, roč. 21, č. 3, s. 2-13.
    článok

    článok

  2. HOVORKA, Dušan. Vedecko-popularizačná práca. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2010. ISSN 1335-5864, 2010, roč. 21, č. 3, s.
    článok

    článok