Výsledky vyhľadávania

 1. JAŠKO, Jozef. Zákon o dotáciách - na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 12-13, s. 3-5.
  článok

  článok

 2. HORVÁTH, Edmund. Občianske združenie - založenie a vznik. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 12-13, s. 40-46.
  článok

  článok

 3. ČINTALA, Peter. Chránená dielňa a pracovisko. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 12-13, s. 50-54.
  článok

  článok

 4. KÁDEK, Pavol. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - zmeny. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 12-13, s. 69-75.
  článok

  článok

 5. MRÁZIKOVÁ, Janka. Komparácia hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 12-13, s. 16-19.
  článok

  článok

 6. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Bytová politika. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 12-13, s. 87-92.
  článok

  článok

 7. KAŠIAR, Ján. Cestovný ruch a jeho podpora. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 12-13, s. 93-96.
  článok

  článok