Výsledky vyhľadávania

 1. SPODNIAKOVÁ, Viera. Miesto a úloha integrovanej marketingovej komunikácie v manažmente podniku. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 347-350.
  článok

  článok

 2. KELÍŠEK, Alexander et al. Ekonomická bezpečnosť - výzva pre krízový manažment. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 146-152.
  článok

  článok

 3. PRŮCHA, Jaroslav. Obchodování s lidmi - globální hrozba. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 296-303.
  článok

  článok

 4. VIČAR, Radim - SKORUŠA, Leopold. Teoretická východiska bezpečnosti státu v současném globalizovaném světě. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 411-416.
  článok

  článok

 5. ZÁNICKÁ HOLLÁ, Katarína - ŠIMÁK, Ladislav - RISTVEJ, Jozef. Bezpečnostné systémy krajín Vyšehradskej štvorky v európskom rozmere. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 437-446.
  článok

  článok

 6. ZAHRADNÍČEK, Pavel. Krizový management jako bezpečnostní proces. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 417-428.
  článok

  článok

 7. ŠUBJAK, Jozef. Miesto komunikácie pri vedení ľudí. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 447-453.
  článok

  článok