Výsledky vyhľadávania

  1. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Manažment a hľadanie východísk z krízy. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 127-133. VEGA 1/0568/08.
    článok

    článok

  2. SERINA, Pavol. Využitie kalkulácie cieľových nákladov v praxi. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 304-311. VEGA 1/0686/08.
    článok

    článok