Výsledky vyhľadávania

 1. VIDOVÁ, Jarmila. Priame zahraničné investície a vývoj HDP. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. ISSN 1336-9105, 2010, roč. 5, č. 2/3, s. 10-18. VEGA 1/0514/08. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123122/casopis 02-2010.pdf>
  článok

  článok

 2. VIDOVÁ, Jarmila. Odborný slovník : hospodárska politika Európskej únie. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. ISSN 1336-9105, 2010, roč. 5, č. 2/3, s. 31-34. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123122/casopis 02-2010.pdf>
  článok

  článok

 3. VÁLEK, Juraj. [Verejné rozpočty: praktikum]. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. ISSN 1336-9105, 2010, roč. 5, č. 2/3, s. 18-21. Recenzia na: Verejné rozpočty : praktikum / Kornélia Beličková a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3052-1. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123122/casopis 02-2010.pdf>
  článok

  článok