Výsledky vyhľadávania

 1. E. MAY, Daniel - R. CORBIN, Adam - D. HOLLINS, Philip. Identifying determinants of residential property values in South London. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2011. ISSN 1213-2446, 2011, roč. 11, č. 1, s. 3 - 11.
  článok

  článok


 2. DOLEŽALOVÁ, Jitka. The Political-budget cycle in countries of the European Union. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2011. ISSN 1213-2446, 2011, roč. 11, č. 1, s. 12 - 36.
  článok

  článok


 3. FILIPOVÁ, Lenka - MACHOVÁ, Zuzana. Wage determination with special reference to role in a family. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2011. ISSN 1213-2446, 2011, roč. 11, č. 1, s. 37 - 56.
  článok

  článok