Výsledky vyhľadávania

  1. KORENÝ, Peter. O tolerancii a intolerancii. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011. ISSN 0046-385X, 2011, roč. 66, č. 4, s. 301-314. VEGA 1/0037/10. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/4/301-314.pdf>
    článok

    článok

  2. DUBNIČKA, Ján. Teória kvantovej gravitácie a teória relativity. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011. ISSN 0046-385X, 2011, roč. 66, č. 4, s. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/4/325-335.pdf>
    článok

    článok