Výsledky vyhľadávania

 1. MICHÁLKOVÁ, Anna. [Makromarketing cestového ruchu]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 3, s. 117. Recenzia na: Makromarketing cestovného ruchu / Juraj Litomerický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3146-7.
  článok

  článok

 2. NOVACKÁ, Ľudmila. Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu na medzinárodnom trhu. Bratislava : KARTPRINT, 2010. 103 s. [7,215 AH]. KEGA 046-036EU-4/2010 KEGA - A 3. ISBN 978-80-88870-88-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MICHÁLKOVÁ, Anna. Regionálne siete v cestovnom ruchu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 118 s. [8,111 AH]. VEGA 1/0449/08. ISBN 978-80-225-2954-9. [Počet ex. : 9, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 4. NOVACKÁ, Ľudmila. Cestovný ruch a Európska únia. Bratislava : Sprint dva, 2010. 121 s. [9,75 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-26-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 5. NOVACKÁ, Ľudmila. Destination marketing management and national tourist organizations. In Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu : medzinárodná konferencia. - Bratislava : NITVV, 2003. ISBN 80-968342-4-X, s. 43-45.
  článok

  článok