Výsledky vyhľadávania

  1. HVIZDOVÁ, Eva, ml. Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike : (prípadové štúdie na predmety manažment ľudských zdrojov a manažment obchodnej firmy). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 95 s. [5,325 AH]. ISBN 978-80-225-3174-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]