Výsledky vyhľadávania

 1. MAJTÁNOVÁ, Anna - MARKO, Peter. Poistné krytie prírodných katastrof. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Máj 2007, roč. 15, č. 5, s. 16-19.
  článok

  článok

 2. KORAUŠ, Antonín. Bankopoisťovníctvo je účinný, efektívny a vzájomne výhodný vzťah banky a poisťovne. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Máj 2007, roč. 15, č. 5, s. 20-23.
  článok

  článok

 3. MALACKÁ, Viera. Kreditné deriváty ako produkt globálneho finančného trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Apríl 2007, roč. 15, č. 4, s. 18-21.
  článok

  článok

 4. MAJTÁNOVÁ, Anna. [Analýza finančných trhov]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Apríl 2007, roč. 15, č. 4, s. 25. Recenzia na: Analýza finančných trhov / Božena Hrvoľová a kolektív. - Bratislava : Sprint, 2006. - ISBN 80-89085-59-8.
  článok

  článok

 5. DRUGDOVÁ, Barbora - MARKO, Peter. Poistenie pohľadávok v krajinách Európskej únie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Apríl 2007, roč. 15, č. 4, s. 26-29.
  článok

  článok

 6. TÁNCOŠOVÁ, Judita - MUCHOVÁ, Eva. Alan Greenspan. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Marec 2007, roč. 15, č. 3, s. 22-25.
  článok

  článok

 7. KRÁĽOVIČ, Jozef. [Finančno-ekonomická analýza podniku]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Marec 2007, roč. 15, č. 3, s. 31. Recenzia na: Finančno-ekonomická analýza podniku / Karol Zalai a kolektív. - 2007 ; Bratislava : Sprint vfra. - ISBN 978-80-89085-74-1.
  článok

  článok

 8. KORAUŠ, Antonín. Bankovníctvo-pojem, história a vznik. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Február 2007, roč. 15, č. 2, s. 27-29.
  článok

  článok

 9. GONDA, Vladimír. Edmund S. Phelps. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Február 2007, roč. 15, č. 2, s. 20-23.
  článok

  článok

 10. ZALAI, Karol. Finančná kondícia slovenských podnikov v rokoch 2001-2005. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Január 2007, roč. 15, č. 1, s. 14-17.
  článok

  článok