Výsledky vyhľadávania

 1. BACHRATÝ, Ján. Vymožiteľnosť práv priemyselného vlastníctva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 3, s. 6-9.
  článok

  článok

 2. ADAMOVÁ, Zuzana. Prvá novela autorského zákona. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 4, s. 24-27.
  článok

  článok

 3. MARČOKOVÁ, Lukrécia. Novela patentového zákona. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 4, s. 9-12.
  článok

  článok

 4. ORAVEC, Milan. Novela zákona o správnych poplatkoch. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 4, s. 13-16.
  článok

  článok

 5. TUMA, Miroslav. Trendy zmien. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 4, s. 28-35.
  článok

  článok

 6. ZAJACOVÁ, Jana. Špekulatívna registrácia doménových mien a nekalá súťaž. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 4, s. 17-23.
  článok

  článok

 7. ADAMOVÁ, Zdenka. Denné správy a novinové články z pohľadu autorského práva na Slovensku. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 1, s. 24-29.
  článok

  článok

 8. SZATTLER, Eduard. Právne a morálne aspekty plagiátorstva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 1, s. 30-34.
  článok

  článok

 9. TUMA, Miroslav. Syntetický pohľad na formovanie inovačného prostredia v podniku. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 3, s. 20-28.
  článok

  článok

 10. ADAMOVÁ, Zuzana. Medzinárodné autorské právo. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 3, s. 10-13.
  článok

  článok