Výsledky vyhľadávania

 1. BURIAN, Jan. Náklady na zmírňování změn klimatu. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 4, s. 10-21.
  článok

  článok

 2. VACÍK, Emil. Zvyšování výkonnosti ve veřejné správě nástroji strategického řízení. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 4, s. 22-36.
  článok

  článok

 3. RYDVALOVÁ, Petra. Nové technologické firmy založené univerzitou (úvaha o možnosti vzniku spin-off na TU v Liberci). In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 4, s. 63-69.
  článok

  článok

 4. DĚDKOVÁ, Jaroslava - LOŠŤÁKOVÁ, Hana. Současný stav identifikace zákazníků ve firmách působících na spotřebním trhu při uplatňování "CRM". In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 4, s. 92-99.
  článok

  článok

 5. ČECH, Jozef. Enviromentálne aspekty ekonomickej efektívnosti. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 3, s. 15-23.
  článok

  článok

 6. BARTÁK, Miroslav. Health insurance in the Czek republic, Slovakia, Germany and Austria-common roots, common future? In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 1, s. 10-17.
  článok

  článok

 7. RYDVALOVÁ, Petra - ŽIŽKA, Miroslav. Návrh systému hodnocení projektů z hlediska dopadu výsledků jejich realizace na hospodářsky slabé oblasti. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 1, s. 33-45.
  článok

  článok

 8. ANTLOVÁ, Klára. Strategické príležitosti ICT pro malé a střední podniky. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 1, s. 47-53.
  článok

  článok

 9. ŠTANGOVÁ, Nora - MIHALIKOVÁ, Eva - MITAĽOVÁ, Jana. Controlling vo verejnej správe. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 2, s. 37-42.
  článok

  článok

 10. TEPLÝ, Petr - ČERNOHORSKÁ, Liběna - DIVIŠ, Karel. Implications of the New Basel Capital accord for European Banks. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 2, s. 58-64.
  článok

  článok