Výsledky vyhľadávania

 1. FURMANN, Radovan - ŠTEFÁNIK, Andrej. Progresívne riešenia pre podporu projektovania výrobných logistických systémov vyvíjané v spoločnosti CEIT SK, s.r.o. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 2, s. 3-5. Dostupné na : <http://www.slcp.sk/vydavatelskacinnost/casopispai/archivcasopisu.html>
  článok

  článok

 2. GABAJ, Ivan - MIRANDOVÁ, Gabriela. Monitorovanie a riadenie logistických procesov v medzioperačnej doprave. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 2, s. 6. Dostupné na : <http://www.slcp.sk/vydavatelskacinnost/casopispai/archivcasopisu.html>
  článok

  článok

 3. MAGVAŠI, Peter. Ľudské zdroje pre technológie digitálneho podniku. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 2, s. 17-18. Dostupné na : <http://www.slcp.sk/vydavatelskacinnost/casopispai/archivcasopisu.html>
  článok

  článok

 4. RUSNÁK, Ján. Zahraniční investori: Zdroj zmien v manažmente na Slovensku? In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 2, s. 26-28. Dostupné na : <http://www.slcp.sk/vydavatelskacinnost/casopispai/archivcasopisu.html>
  článok

  článok

 5. MACEK, Peter - MIČIETA, Branislav. Inteligentná platforma kontrolných modulov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 2, s. 19-20. Dostupné na : <http://www.slcp.sk/vydavatelskacinnost/casopispai/archivcasopisu.html>
  článok

  článok