Výsledky vyhľadávania

 1. EISNER, Robert. Štruktúra, úloha a odmeňovanie distribučných kanálov. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 3, s. 10-11.
  článok

  článok

 2. HUPKOVÁ, Eva. IFRS fáza II pre poisťovne. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 4, s. 4-5.
  článok

  článok

 3. MATUŠČIN, Vladimír. Poistenie profesijnej zodpovednosti: Zmeníte poisťovňu? In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 4, s. 12.
  článok

  článok

 4. Iniciatívu smerujeme do oblasti prevencie a adaptácie na nové podmienky. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 1, s. 9-10.
  článok

  článok

 5. MATUŠČIN, Vladimír. Poistenie profesijnej zodpovednosti : ochrana klienta alebo sprostredkovateľa? In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 1, s. 14.
  článok

  článok

 6. POLÁK, Braňo. Slovenské špecifiká komunikácie v médiách. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 1, s. 6-8.
  článok

  článok

 7. PULCHART, Vladimír. ERM v poisťovniach. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 2, s. 10-11.
  článok

  článok

 8. ŠIMIČÁK, Alojz. Hedging-špekulácia alebo zabezpečenie. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 3, s. 12.
  článok

  článok

 9. KOMA, Jozef. Finančné deriváty a Black Scholesova metóda. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 5, s. 13.
  článok

  článok

 10. ŠIPKOVSKÁ, Janette. Poistenie bankových úverov. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 5, s. 16.
  článok

  článok