Výsledky vyhľadávania

  1. SIVÁK, Rudolf. Obojstranne výhodná spolupráca. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 5, s. 1.
    článok

    článok

  2. GRELL, Michal - GAJDOŠÍK, Ivan. Pomôcka na riešenie nečakaných krízových situácií. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2007. ISSN 1335-1044, 2007, roč. 13, č. 1, s. 16. Recenzia na: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích / V. Smejkal, K. Rais. - Praha : Grada Publishing, 2006.
    článok

    článok