Výsledky vyhľadávania

  1. SEDLAČKO, Michal - ŽÚDEL, Branislav. Životné prostredie a udržateľný rozvoj v ekonomickej teórii. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 4, s. 184-187.
    článok

    článok