Výsledky vyhľadávania

 1. SVRČEK, Ján. Energetická hospodárnosť budov a energetická certifikácia. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2007. ISSN 1335-809X, 2007, roč. 12, č. 4, s. 12-17.
  článok

  článok

 2. SZILÁGYI, Mikuláš. Vybrané problémy pri znaleckých úkonoch v ekonomických znaleckých odboroch a odvetviach. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2007. ISSN 1335-809X, 2007, roč. 12, č. 4, s. 17-19.
  článok

  článok

 3. SEDLÁKOVÁ, Iveta - ŠAJTLAVOVÁ, Tatiana. Ekonomicko-právna podstata vyčíslenia finančnej újmy v znaleckých úkonoch ekonomických znaleckých odborov. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2007. ISSN 1335-809X, 2007, roč. 12, č. 4, s. 22-24.
  článok

  článok

 4. DŽUPINKA, Miroslav. Využitie ekonomických informácií IAS/IFRS v analytickej a znaleckej činnosti. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2007. ISSN 1335-809X, 2007, roč. 12, č. 4, s. 25-30.
  článok

  článok