Výsledky vyhľadávania

 1. BUZINKAYOVÁ, Mária. Opportunities for PPP in culture. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 171-181. VEGA 1/0388/11.
  článok

  článok

 2. ČIHOVSKÁ, Viera - KOVÁČOVÁ, Jana. Spoločenská zodpovednosť zvyšuje konkurencieschopnosť organizácie na trhu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 182-192. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok

 3. HANULÁKOVÁ, Eva - HVIZDOVÁ, Eva, ml. Poradenstvo v oblasti interného marketingu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 193-202. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok

 4. HASAN, Jamal. Analysis of e-marketing strategies. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 203-210.
  článok

  článok

 5. CHOMOVÁ, Katarína - FOLVARČÍKOVÁ, Lucia. Model implementácie spoločenskej zodpovednosti firiem. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 226-240. IGM 2316069/10.
  článok

  článok

 6. LOYDLOVÁ, Miroslava - LIPIANSKA, Júlia. Vybrané aspekty marketingu knižníc. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 264-273. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok

 7. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - HVIZDOVÁ, Eva, ml. Aktuálne procesy rozvoja obchodu a obchodných činností. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 274-282. VEGA 1/00447/11.
  článok

  článok

 8. KITA, Pavol. [Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 317-318. Recenzia na: Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike : (prípadové štúdie na predmety manažment ľudských zdrojov a manažment obchodnej firmy) / Eva Hvizdová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3174-0.
  článok

  článok

 9. MIKLOŠÍK, Andrej. [Marketingové prostredie jednotného európskeho trhu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 321-323. Recenzia na: Marketingové prostredie jednotného európskeho trhu / Viera Čihovská a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2940-2.
  článok

  článok

 10. ORESKÝ, Milan. [Nákup a predaj: základné obchodné funkcie výrobného podniku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 324-326. Recenzia na: Nákup a predaj: základné obchodné funkcie výrobného podniku / Kita, J. - Bratislava : Iura Edition, 2010.
  článok

  článok