Výsledky vyhľadávania

 1. KELÍŠEK, Alexander - KUČÁK, Marek. Vývoj a špecifiká krízového manažmentu v ekonomike. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-0019, 2011, roč. 10, č. 2, s. 7-11.
  článok

  článok

 2. JANGL, Štefan. Ochrana proti terorizmu. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-0019, 2011, roč. 10, č. 2, s. 57-61.
  článok

  článok

 3. MORICOVÁ, Valéria. Záťažové situácie a ich vplyv na krízového manažéra. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-0019, 2011, roč. 10, č. 2, s. 78-82.
  článok

  článok

 4. ONDRUŠEK, Miloš - ŠTOBEROVÁ, Júlia. Ekonomický Vývoj Žilinského samosprávneho kraja v čase hospodárskej krízy. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-0019, 2011, roč. 10, č. 2, s. 21-27.
  článok

  článok

 5. GAŠPIERIK, Libor - REITŠPÍS, Josef - SELINGER, Petr. Bezpečnosť podniku - významný činiteľ súčasnosti. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-0019, 2011, roč. 10, č. 2, s. 42-47.
  článok

  článok

 6. MARCHEVKA, Peter. Súčasnosť a budúcnosť kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-0019, 2011, roč. 10, č. 2, s. 71-77.
  článok

  článok