Výsledky vyhľadávania

  1. MUCHOVÁ, Eva. Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 160 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-023-4. [Počet ex. : 26, z toho voľných 18, prezenčne 8]
  2. LISÝ, Ján. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 132 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-035-8. [Počet ex. : 30, z toho voľných 19, prezenčne 8]
  3. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Teória kapitálového trhu. 2. preprac. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2004. 100 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-002-1. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]