Výsledky vyhľadávania

  1. OLEXOVÁ, Cecília. Kompetencie a úlohy manažérov pri zavádzaní business intelligence v podniku. In Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov na Slovensku : zborník vedeckých prác : 1. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0350/10 Košická Belá, 10. 12. 2010. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-89338-09-2, s. 116-125. VEGA 1/0350/10.
    článok

    článok


  2. OLEXOVÁ, Cecília - BAŠISTOVÁ, Alena. Postavenie organizačnej kultúry v riadení ľudských zdrojov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 18, s. 44-55.
    článok

    článok