Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIKULA, Milan. Modernizácia štátu - strategický faktor ekonomického a sociálneho rozvoja. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 490-501.
  článok

  článok


 2. BELAJOVÁ, Anna - GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera. Manažment ľudských zdrojov v miestnej samospráve. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 16-21.
  článok

  článok


 3. BREZÁNIOVÁ, Mária. Možnosti uplatnenia práce na diaľku. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 30-37.
  článok

  článok


 4. ČAJKA, Peter - KONIAR, Tomáš. Klastre a klastrové iniciatívy v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 60-71.
  článok

  článok


 5. ČISÁRIK, Peter. Stabilizačná funkcia verejných financií v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 82-93.
  článok

  článok


 6. DOBIŠ, Jaroslav - VÍGHOVÁ, Agneša. Etika v kontexte verejného obstarávania v Slovenskej republike, v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 113-119.
  článok

  článok


 7. DUDOVÁ, Iveta. Rodová rovnosť ako dimenzia udržateľného rozvoja. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 120-128.
  článok

  článok


 8. HRTÁNEK, Ladislav. Vplyv princípov legislatívnej činnosti na modernú štátnu správu. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 172-180.
  článok

  článok


 9. CHOVANCOVÁ, Jarmila. Ľudské práva a ich súčasná právna ochrana v rámci Európskej únie. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 181-194.
  článok

  článok


 10. LACKOVÁ, Martina - VINCÚROVÁ, Zuzana. Aktuálne otázky harmonizácie daní v kontexte Európskej únie so zameraním na priame dane. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 291-303.
  článok

  článok