Výsledky vyhľadávania

  1. SCHULTZOVÁ, Anna - KITOVÁ, Denisa. Vzdelanie a vzdelávanie pracovnej sily so zameraním na SOU. In Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. ISBN 978-80-225-2653-1.
    článok

    článok


  2. KUŠNÍROVÁ, Jana. Brány do Európy otvorené - projekt vzdelávania pedagógov. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2006. ISSN 1336-9105, 2006, roč. 1, č. 3, s. 12-13. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0050847/CASOPIS06-3.pdf>
    článok

    článok