Výsledky vyhľadávania

  1. KVAPIL, Roman. Niekoľko poznámok k funkčnej gramotnosti. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 66-74.
    článok

    článok