Výsledky vyhľadávania

 1. KOPKÁŠ, Branislav. TARGET2 - nový cieľ Slovenska v oblasti platobných systémov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Jún 2008, roč. 16, č. 6, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. GRMANOVÁ, Eva - IVANOVÁ, Eva. Hodnotenie vybraných ukazovateľov poisťovní v ich vzájomnej interakcii. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Jún 2008, roč. 16, č. 6, s. 15-18.
  článok

  článok

 3. KLUČKA, Jozef. Ekonomický kapitál. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Jún 2008, roč. 16, č. 6, s. 25-27.
  článok

  článok

 4. MIRDALA, Rajmund. Analýza väzieb medzi vývojom inflácie a úrokových sadzieb (v modeli SVAR). In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Jún 2008, roč. 16, č. 6, s. 19-24.
  článok

  článok

 5. DOLIAK, Michal - KARMAŽIN, Branislav. Udržateľnosť inflácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 2-5.
  článok

  článok

 6. ĎURČOVÁ, Júlia. Režim inflačného cielenia a konvergenčná stratégia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 26-29.
  článok

  článok

 7. MACHÚTOVÁ, Nadežda. Duálne zobrazovanie cien pri prechode na euro a ochrana spotrebiteľov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 17-19.
  článok

  článok

 8. DUDLÁK, Anton. 10. výročie vzniku Európskej centrálnej banky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 23-25.
  článok

  článok

 9. PETER, Radoslav - RYBÁČEK, Václav. Skúsenosti z Nemecka alebo krátkodobé efekty zavedenia eura. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 20-22.
  článok

  článok

 10. BOSKOVIČOVÁ, Rozália - SCHLOSSER, Gabriel. Euro-spoločná európska mena. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Apríl 2008, roč. 16, č. 4, s. 2-14.
  článok

  článok