Výsledky vyhľadávania

  1. IVANOVÁ, Pavlína. Dopad vstupu Slovenska do eurozóny na trh práce. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2008. ISSN 1337-0138, Marec 2008, roč. 3, č. 3, s. 16-17. Dostupné na : <http://dal.hnonline.sk/c1-24933000-dopad-vstupu-slovenska-do-eurozony-na-trh-prace>
    článok

    článok