Výsledky vyhľadávania

 1. GLAVATSKICH, Maria. Ruská diplomacia a NATO. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín Scientific journal. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. ISSN 1336-3727, 2008, roč. 6, č. 1, s. 40-46.
  článok

  článok


 2. ČURSIN, Alexander Alexandrovič. Výskum predpokladov k vytvoreniu teórie riadenia konkurencieschopnosti objektov. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín Scientific journal. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. ISSN 1336-3727, 2008, roč. 6, č. 1, s. 78-86.
  článok

  článok


 3. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Sociálna podstata peňazí. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín Scientific journal. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. ISSN 1336-3727, 2008, roč. 6, č. 1, s. 100-118.
  článok

  článok


 4. OTRUBČÁK, Peter. Úloha marketingu v inovačnom procese. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín Scientific journal. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. ISSN 1336-3727, 2008, roč. 6, č. 1, s. 135-137.
  článok

  článok


 5. KORDOŠ, Marcel. Súčasné procesy a prejavy internacionalizácie vo svetovej ekonomike. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín Scientific journal. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. ISSN 1336-3727, 2008, roč. 6, č. 1, s. 138-143.
  článok

  článok


 6. MEČÁR, Miroslav - ŠTEFKOVÁ, Nadežda. K niektorým aspektom boja s klimatickou zmenou v EÚ v kontexte uplatňovania spoločenskej zodpovednosti. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín Scientific journal. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. ISSN 1336-3727, 2008, roč. 6, č. 1, s. 144-149.
  článok

  článok