Výsledky vyhľadávania

 1. PULLMANOVÁ, Terézia - SVOBODOVÁ, Valéria. Uhlie - významný zdroj energie v súčasnosti i budúcnosti. In Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3369-0, s. 69-78. VEGA 1/0771/10.
  článok

  článok

 2. GAVAĽOVÁ, Viera - BAUMGARTNER, Boris. Diverzifikácia dodávateľov energonosičov z tretích krajín do EÚ a konkurencia zo strany Číny. In Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3369-0, s. 79-90.
  článok

  článok

 3. SOPKOVÁ, Gabriela. Energetická politika EÚ, jej aktuálny vývoj a perspektívy do budúcnosti. In Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3369-0, s. 91-102.
  článok

  článok

 4. DRIENIKOVÁ, Kristína. Možnosti diverzifikácie dodávok zemného plynu do SR a jej dôsledky na postavenie SR. In Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3369-0, s. 31-40.
  článok

  článok

 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Vývoj smerovania energetických projektov Ruska ovplyvnený diverzifikáciou svojich odberateľov. In Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3369-0, s. 41-51.
  článok

  článok

 6. ZÁBOJNÍK, Stanislav - HAMARA, Andrej. Čínska stratégia "Going global" na príklade energetického sektora. In Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3369-0, s. 52-61.
  článok

  článok

 7. LINDTNEROVÁ, Klaudia - VERČEK, Peter. Dynamika oficiálnej pomoci rozvojovým krajinám v období krízy. In Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3369-0, s. 62-68.
  článok

  článok

 8. MARKOVIČ, Juraj - RUŽEKOVÁ, Viera. Energetická bezpečnosť Slovenska v nadväznosti na spoločnú energetickú politiku EÚ. In Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3369-0, s. 102-114.
  článok

  článok

 9. BALÁŽ, Peter. Postavenie zemného plynu v stratégii energetickej bezpečnosti EÚ (SR). In Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3369-0, s. 8-30.
  článok

  článok