Výsledky vyhľadávania

 1. ČIHOVSKÁ, Viera. Moderný marketing pomáha spájať ziskový a neziskový sektor. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 493-506. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok


 2. ČIMO, Jozef. Vplyv marketingu na environmentálne orientované stratégie. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 507-515. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok


 3. EISELE, Štefan - LIPIANSKA, Júlia. Vplyv digitalizácie televízneho vysielania na marketingovú komunikáciu TV stanice. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 516-522. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok


 4. HASAN, Jamal - VINCZEOVÁ, Judita. Aplikácia CRM systémov na slovenské hotely. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 523-531.
  článok

  článok


 5. HOLUB, Dušan. Správa a opatrovanie cenných papierov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 532-542.
  článok

  článok


 6. KAČEŇÁK, Igor. Ekologické hodnotenie výrobkov a obalov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 543-551.
  článok

  článok


 7. KITA, Jaroslav - GROSSMANOVÁ, Marta - KITA, Pavol. The Chosen dimensions of governance of production enterprises in the customer-supplier relations. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 552-559. VEGA 1/0039/11.
  článok

  článok


 8. KROŠLÁKOVÁ, Monika - KUBIČKOVÁ, Viera. Ženy v podnikateľskom procese - vybrané aspekty. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 560-570.
  článok

  článok


 9. LATTOVÁ, Dorota. Knowledge-intensive services in Slovakia from the viewpoint of innovation and labour productivity. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 571-580. KEGA 3/7284/09.
  článok

  článok


 10. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Environmentálne orientovaný reporting organizácií so zavedeným EMS a EMAS. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 581-589.
  článok

  článok