Výsledky vyhľadávania

 1. RAMBOUSEK, Karel - MIČUDOVÁ, Tatiana. Doménové mená – dôležité aktíva podnikateľských subjektov. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č.10, s. 48-53. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/10-2012/Domenove-mena-dolezite-aktiva-podnikatelskych-subjektov/>
  článok

  článok

 2. VEŠČIČÍK, Milan. Procesný controlling – Od nepresných réžií k adresným nákladom procesov. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č.10, s. 34-40. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/10-2012/Procesny-controlling-2-Od-nepresnych-rezii-k-adresnym-nakladom-procesov/>
  článok

  článok

 3. ZIMKOVÁ, Emília - TAŠKOVÁ, Jana. Vplyv Basel III na úverovú kapacitu bánk pôsobiacich na Slovensku. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č.10, s. 5-11. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/10-2012/Vplyv-Basel-III-na-uverovu-kapacitu-bank-posobiacich-na-Slovensku/>
  článok

  článok

 4. DANIEL, Peter. Zmena v osobe veriteľa a dlžníka pri vymáhaní pohľadávky. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č.10, s. 27-33. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/10-2012/Zmena-v-osobe-veritela-a-dlznika-pri-vymahani-pohladavky/>
  článok

  článok

 5. DRAŽANOVÁ, Marianna. Stratégie cieľového rozšírenia služieb. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č.10, s. 41-47. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/10-2012/Strategie-cieloveho-rozsirenie-sluzieb/>
  článok

  článok