Výsledky vyhľadávania

  1. HUTERA, Milan. Aktuálne trendy v investovaní do vína. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č.10, s. 16-20. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/10-2012/Aktualne-trendy-v-investovani-do-vina/>
    článok

    článok