Výsledky vyhľadávania

 1. SOLČIANSKA, Miroslava. Ukazovateľ návratnosti investovaného kapitálu. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 7-10. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok

 2. HOLÚBKOVÁ, Terézia. Orgány mimovládnych neziskových organizácií. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 14-18. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok

 3. MAJEROVÁ, Jana - HRAŠKOVÁ, Dagmar. Budovanie a riadenie hodnoty značky v praxi zahraničných podnikov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 30-36. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok

 4. PITEKOVÁ, Erika. Statický a dynamický aspekt environmentálnych daní. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 42-45. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok

 5. JAROŠ, Jaroslav. Kvantifikácia nákladov vlastného kapitálu pomocou metódy CAPM. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 53-59. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok

 6. SOLÁROVÁ, Petra. Metodológia corporatemetrics. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 60-64. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok

 7. ŠUKALOVÁ, Viera. Talent manažment – moderný nástroj riadenia podniku. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 65-68. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok

 8. MAJERČÁKOVÁ, Eva. Kľúčové faktory pôsobiace na kvalitu v prostredí železničného prepravného reťazca. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 73-76. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok

 9. KUNERTOVÁ, Petra. Využitie sociálnej siete facebook na marketingovú komunikáciu v bankovom sektore. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 77-83. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok

 10. POLIAKOVÁ, Svetlana. Pojem hodnota v znaleckej činnosti. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 3-6. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok