Výsledky vyhľadávania

 1. HRÁŠKOVÁ, Dagmar. Balanced scorecard - controllingový nástroj merania výkonnosti podniku. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 11, s. 629-633.
  článok

  článok

 2. TICHÝ, Miroslav. Ako chrániť zamestnancov pred pracovnou záťažou. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 11, s. 648-652.
  článok

  článok

 3. ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Kalkulácia cieľových nákladov - Target costing. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 11, s. 634-643.
  článok

  článok

 4. TICHÝ, Miroslav. Ako chrániť zamestnancov pred pracovnou záťažou. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 712-714.
  článok

  článok

 5. HRÁŠKOVÁ, Dagmar. Balanced Scorecard - controllingový nástroj merania výkonnosti podniku. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 707-711.
  článok

  článok

 6. JÁNOŠ, Daniel. Rok eura. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 673.
  článok

  článok

 7. BÚCI, Ferdinand. Business Process Modeling - nástroj efektívneho riadenia podniku. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 686-690.
  článok

  článok

 8. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Náklady podniku a ich členenie. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 696-706.
  článok

  článok

 9. KRIŠTOFÍK, Peter. Trendy v riadení likvidity. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 675-679.
  článok

  článok

 10. BUKOVEN, Ján. Pohľady osobností na dôsledky ekonomickej krízy a budúcnosť. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 7-8, s. 466-469.
  článok

  článok