Výsledky vyhľadávania

 1. ČAJKA, Radek. Aplikace teorie asymetrických šoků na současný vývoj v rámci evropské měnové integrace. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 14-28.
  článok

  článok

 2. KAJÁNKOVÁ, Katarína. [Základy balenia tovaru]. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 6. Recenzia na: Základy balenia tovaru / Igor Kačeňák. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2429-2.
  článok

  článok

 3. KŇAŽEK, Róbert. Balanced scorecard ako moderný systém merania výkonnosti podniku v turbulentnom prostredí novej ekonomiky a jeho vplyv na stratégiu firmy. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 1/2009, roč. 2, č. 5, s. 58-66.
  článok

  článok