Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 59  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_cat 0164998 xpca^"
 1. BENEŠOVÁ, Dana. Podpora a investície do výskumu a vývoja v EÚ a na Slovensku. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 5, s. 5-14. VEGA 1/0449/2008.
  článok

  článok

 2. DRÁBIK, Peter. Východiská implementácie marketingu do funkčných oblastí regionálnej politiky. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 1/2009, roč. 2, č. 5, s. 15-28.
  článok

  článok

 3. FERENČÍKOVÁ, Soňa - KRAJČÍK, Daniel. Vybrané aspekty manažmentu ľudských zdrojov v zahraničných firmách na Slovensku. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 1/2009, roč. 2, č. 5, s. 29-37. VEGA 01/0668/08, VEGA 1/0016/09.
  článok

  článok

 4. GAVAĽOVÁ, Viera - LACEK, Dušan. Vývoj cien potravín počas hospodárskej krízy v krajinách Latinskej Ameriky. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 1/2009, roč. 2, č. 5, s. 38-46. MVP 2316059.
  článok

  článok

 5. GAVAĽOVÁ, Viera - OBEDOVÁ, Martina. Nástroje súčasnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 1/2009, roč. 2, č. 5, s. 47-57. MVP 2316059.
  článok

  článok

 6. KOPEC, Pavol - LIPIANSKA, Júlia. Generický benchmarking ako nástroj dosahovania konkurenčných výhod. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 1/2009, roč. 2, č. 5, s. 67-74. VEGA 1/0251/08. 1/0251/08, VEGA, Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu EÚ s podporou špecifického marketingového inštrumentária.
  článok

  článok

 7. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Faktory úspechu internacionalizácie v obchode. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 1/2009, roč. 2, č. 5, s. 81-89. VEGA 1/0251/08. 1/0251/08, VEGA, Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu EÚ s podporou špecifického marketingového inštrumentária.
  článok

  článok

 8. PAVELKA, Ľuboš - HARBULA, Martin. Spoločenská zodpovednosť firiem v čase hospodárskej a finančnej krízy. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 5, s. 90-101. VEGA 1/4562/07.
  článok

  článok

 9. ROLÍNOVÁ, Jana. PPP projekty v podmienkach SR. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 5, s. 102-114.
  článok

  článok

 10. SILNÁ, Zuzana. Presadzovanie národných záujmov v rámci obchodných rokovaní vo WTO. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 5, s. 129-142. VEGA 1/0839/08.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.