Výsledky vyhľadávania

 1. BUZINKAYOVÁ, Mária. Public private partnership v Rakúsku. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 5-13.
  článok

  článok

 2. FERENČÍKOVÁ, Soňa - KRAJČÍK, Daniel - FERENČÍKOVÁ, Zita. Aktuálne problémy zahraničných firiem na Slovensku. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 29-41. VEGA 01/0668/08.
  článok

  článok

 3. FRANCOVÁ, Zuzana. Synergia obchodu a poskytovania hodnoty zákazníkom. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 42-56. VEGA 1/4600/07.
  článok

  článok

 4. GONDÁROVÁ, Jana. Kongresový cestovný ruch. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 57-66. VEGA 1/4590/07.
  článok

  článok

 5. HANULÁKOVÁ, Eva - KŇAŽEK, Róbert. Strategické riadenie a meranie výkonnosti firmy. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 67-74. VEGA 1/4598/07.
  článok

  článok

 6. HODÁL, Matej. Problematika výpočtu zákonných úrokov z omeškania. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 75-79.
  článok

  článok

 7. CHEBEŇ, Juraj. Strategické rozhodovanie na základe riadiacej strategickej matice skupín Shell. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 80-91. VEGA 1/4582/07.
  článok

  článok

 8. JURKOVIČOVÁ, Lujza - SÝKOROVÁ, Jana. Vybrané aspekty prístupu slovenských reštaurácií k spokojnosti zákazníka. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 92-101. VEGA 1/0228/08.
  článok

  článok

 9. KIABA, Martin - ŠTOFILOVÁ, Jana. Logistika a supply chain management. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s. 102-108.
  článok

  článok

 10. KNOŠKOVÁ, Ľubica - KOLLÁR, Vojtech. Zmeny v ekonomike a ich dosah na charakter inovácií. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 7, s.109-120. VEGA 1/4590/07.
  článok

  článok