Výsledky vyhľadávania

  1. LABUDOVÁ, Viera. Miery príjmovej nerovnosti. - Registrovaný: Web of Science. In Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku : zborník statí z vedeckej konferencie, Herľany, 26. septembra 2012. - Košice : Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-553-1225-5, s. 107-112.
    článok

    článok

  2. LABUDOVÁ, Viera. Miery príjmovej nerovnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 5, s. 127-131. VEGA 1/0437/08. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0124134/fss0510.pdf>
    článok

    článok