Výsledky vyhľadávania

 1. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1335-1508, 2013, č. 9-10, s. 3-340.
  článok

  článok

 2. STRÝČKOVÁ, Jolana. Dovolenka v roku 2013. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1335-1508, 2013, č. 9-10, s. 341-351.
  článok

  článok

 3. ONDREJOVÁ, Ľudmila. Zdravotná (ne)spôsobilosť na prácu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1335-1508, 2013, č. 9-10, s. 352-358.
  článok

  článok