Výsledky vyhľadávania

 1. KOSTELNÝ, Roman. Menovopolitické operácie Európskej centrálnej banky a ich vplyv na peňažný trh eurozóny. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, December 2010, roč. 18, č. 10, s. 2-7.
  článok

  článok

 2. SIPKO, Juraj. Prečo existuje menová nestabilita? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, December 2010, roč. 18, č. 10, s. 8-12.
  článok

  článok

 3. LUKÁČOVÁ, Anna. Hotovostný peňažný obeh v Slovenskej republike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, December 2010, roč. 18, č. 10, s. 13-15.
  článok

  článok

 4. PETIANOVÁ, Mária. Priebežné hodnotenia vybraných oblastí Lamfalussyho procesu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, December 2010, roč. 18, č. 10, s. 16-21.
  článok

  článok

 5. NEBESKÝ, Štefan et al. Súvislosti vzniku nového usporiadania regulácie a dohľadu nad finančným trhom v Európskej únii. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, December 2010, roč. 18, č. 10, s. 22-27.
  článok

  článok

 6. FABOVÁ, Ľudmila. Finančné vzdelávanie a finančná gramotnosť na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, November 2010, roč. 18, č. 9, s. 9-11.
  článok

  článok

 7. BAJUS, Radoslav. Obchodovanie na BCPB v module aukčného obchodovania. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, November 2010, roč. 18, č. 9, s. 12-15.
  článok

  článok

 8. PÉNZEŠ, Peter. Medzinárodné regulačné štandardy v oblasti finančného trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, November 2010, roč. 18, č. 9, s. 16-19.
  článok

  článok

 9. TÖZSÉR, Tomáš. Od mikro- k makroobozretnej finančnej regulácii. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, November 2010, roč. 18, č. 9, s. 20-24.
  článok

  článok

 10. KOSTELNÝ, Roman. Menovopolitické operácie Európskej centrálnej banky a ich vplyv na peňažný trh eurozóny. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, November 2010, roč. 18, č. 9, s. 2-8.
  článok

  článok