Výsledky vyhľadávania

 1. BRNOVÁ, Miroslava. Vplyv zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na ustanovenia zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 10-14. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Vplyv-zmluv-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia-na-ustanovenia-zakona-o-dani-z-prijmov-3-cast/>
  článok

  článok

 2. BRNOVÁ, Miroslava. Vplyv zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na ustanovenia zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 11-15. Dostupné na : <www.daneauctovnictvo.sk.>
  článok

  článok

 3. MEČÁR, Miroslav - JURČÍKOVÁ, Božena. Dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a sankčný systém. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 15-21. Dostupné na : <www.daneauctovnictvo.sk>
  článok

  článok

 4. MIČUDOVÁ, Tatiana. Osobné údaje v pracovnoprávnych vzťahoch. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 21-25. Dostupné na : <www.daneauctovnictvo.sk.>
  článok

  článok

 5. JABLONKOVÁ, Zdenka. Uplatňovanie DPH pri skladovaní tovaru. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 15-16. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Uplatnovanie-DPH-pri-skladovani-tovaru/>
  článok

  článok

 6. TUŠAN, Radoslav. Stanovenie významnosti v etape plánovania auditu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 38-41. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Stanovenie-vyznamnosti-v-etape-planovania-auditu/>
  článok

  článok

 7. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Reklama v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 42-51. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Reklama-v-jednoduchom-uctovnictve/>
  článok

  článok

 8. JAMBRICHOVÁ, Silvia. Výdavky súvisiace s cestovaním ako súčasť daňových výdavkov podnikateľa. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 2-6. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/11-2010-1/Vydavky-suvisiace-s-cestovanim-ako-sucast-danovych-vydavkov-podnikatela/>
  článok

  článok

 9. VEVERKOVÁ, Ingrid. Pravidlá započítania pohľadávok u podnikateľov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 25-29. Dostupné na : <www.daneauctovnictvo.sk.>
  článok

  článok

 10. KUCHTOVÁ, Judita. Sociálne poistenie a mobilita pracovných síl. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 60-63. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/11-2010-1/Socialne-poistenie-a-mobilita-pracovnych-sil/>
  článok

  článok