Výsledky vyhľadávania

 1. Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 8, s. 129-375.
  článok

  článok

 2. Úplné znenie zákona o dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 8, s. 9-128.
  článok

  článok

 3. FABOVÁ, Zdenka. Novela zákona o audítoroch. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 8, s. 398-404.
  článok

  článok

 4. PETROVICKÁ, Iveta. Výdavky na pracovné, sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č.9, s. 11-43.
  článok

  článok

 5. SLIVKOVÁ, Dana. Zdaňovanie licenčných poplatkov s ohľadom na aplikáciu medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a príslušného primárneho a sekundárneho práva Európskeho spoločenstva. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č.9, s. 44-84.
  článok

  článok

 6. BERACKA, Ondrej. Nová právna úprava v podobe služieb na vnútornom trhu. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 10, s. 69-78.
  článok

  článok

 7. BRNOVÁ, Miroslava. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vykonávanej zahraničnými občanmi na území SR. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 10, s. 97-112.
  článok

  článok

 8. CHORVÁTOVÁ, Janka. Daňové exekučné konanie alias vymáhanie daňových nedoplatkov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 10, s. 6-61.
  článok

  článok

 9. STRÝČKOVÁ, Jolana. Sociálne a zdravotné poistenie pri výkone závislej činnosti občanov iných štátov na území SR. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 10, s. 113-139.
  článok

  článok

 10. TURÓCIOVÁ, Jana - JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Podnikanie fyzických osôb - individuálne a v rámci s.r.o. - porovnanie. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 13, s. 6-46.
  článok

  článok