Výsledky vyhľadávania

 1. KISEĽÁKOVÁ, Dana. Manažment kreditného rizika bánk v SR a riziká v kontexte globálnej krízy. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 1, s. 5-17.
  článok

  článok

 2. VALECKÝ, Jiří. Analýza a ověření kvality replikace benchmarku metodologií Tracing Error. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 1, s. 19-27.
  článok

  článok

 3. KOVÁŘOVÁ, Eva. Paul A. Samuleson: teorie projevených preferencí a její využití v teorii indexů. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 3, s. 137-144.
  článok

  článok

 4. DRASTICHOVÁ, Magdaléna. Aplikácia základných kritérií teórie optimálnej menovej oblasti na Slovensko. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 3, s. 153-160.
  článok

  článok

 5. KÖKÖRČENÝ, Michal. Architektúry integrace pro rozsáhlé informační systémy a ekonomické asapekty systémové integrace. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 3, s. 161-172.
  článok

  článok

 6. KROUPOVÁ, Zdeňka. Technická efektivnost ekologického zemědělství Českej republiky. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 2, s. 63-75.
  článok

  článok

 7. ČAPEK, Jan. Comparing the fit of New Keynesian DSGE models. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 4, s. 207-218.
  článok

  článok

 8. HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management a jeho využití při řízení lidských zdrojů v organizaci. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 2, s. 77-95.
  článok

  článok

 9. VANĚK, Michal - MATUŠKOVÁ, Simona - MAGNUSKOVÁ, Jana. Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 2, s. 97-111.
  článok

  článok