Výsledky vyhľadávania

 1. KOUBA, Luděk. Selhání experimentální transformace bývalé NDR pohledem soudobých sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 7, s. 707-724.
  článok

  článok

 2. KUZMIŠIN, Peter - KUZMIŠINOVÁ, Viera. Terciálne vzdelávanie ako komponent regionálneho rozvoja. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 7, s. 725-741.
  článok

  článok

 3. BEBLAVÝ, Miroslav - PROUSKOVÁ, Eva. Rovná daň a zdanenie práce - česká a slovenská skúsenosť. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 8, s. 821-837.
  článok

  článok

 4. RADVANSKÝ, Marek - PÁLENÍK, Viliam - SLOBODNÍKOVÁ, Soňa. Midterm forecast of Slovak economy for the period 2010-2013 with outlook to 2015. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 6, s. 614-634.
  článok

  článok

 5. DAVID, Petr. Incidence zvýšeného zatížení cigaret daněmi v České republice a na Slovensku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 6, s. 635-650.
  článok

  článok

 6. GABRIELOVÁ, Herta. Nové trendy v európskej priemyselnej politike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 9, s. 888-908.
  článok

  článok

 7. BRZICA, Daneš. Od transakčných nákladov k Nobelovým benefitom: vysvetľujú publikované články a ich medzinárodné hodnotenie celý úspech O.E. Williamsona? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 10, s. 983-1005.
  článok

  článok

 8. OBADI, Saleh Mothana. Analýza determinantov pohybu cien primárnych komodít na svetových trhoch. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 10, s. 1055-1070.
  článok

  článok

 9. KLAS, Antonín. Výskum ako faktor inovačného rozvoja. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 9, s. 871-887.
  článok

  článok

 10. ŠÍMA, Josef - RYBÁČEK, Václav. Bankovnictví divokých koček, minulost či přítomnost? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 9, s. 958-966.
  článok

  článok