Výsledky vyhľadávania

  1. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Manažment intenzifikačného procesu v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2010. ISSN 1335-6186, 2010, roč. 10, č. 1, s. 30-40.
    článok

    článok