Výsledky vyhľadávania

 1. BAKOŠ, Vladimír. Patočka a Slovensko. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 1, s. 1-11. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1923>
  článok

  článok

 2. HLAVINKA, Pavel. Francouzská fenomenologie a existenciální analýza. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 1, s. 40-48. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1926>
  článok

  článok

 3. STOJKA, Róbert. Patočka a Európa : k pojmu Európy v Patočkovej filozofii dejín. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 2, s. 150-160. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1955>
  článok

  článok

 4. JEŠIČ, Milovan. Heidegger, Descartes a metafyzika subjektivity. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 2, s. 130-137. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1954>
  článok

  článok

 5. PORUBJAK, Matúš. Predsókratovskí sókratovci o starosti o seba. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 3, s. 214-226. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1963>
  článok

  článok

 6. WOLLNER, Ulrich. Starosť o seba v Platónovom dialógu Gorgias. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 3, s. 227-238.
  článok

  článok

 7. MIHINA, František. Ontológia humanizmu. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 3, s. 290-302. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_author.php?author_id=mihina_f>
  článok

  článok

 8. SIVÁK, Jozef. O tolerantnosti vo svetle rozpravy o cnostiach. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 4, s. 336-342. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1989>
  článok

  článok

 9. DUNAJ, Ľubomír. K dialektike osvietenstva. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 4, s. 356-360. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1991>
  článok

  článok

 10. ŽÁČKOVÁ, Eva. Počítačem generovaný svět rozšířené reality. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 4, s. 378-382. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1995>
  článok

  článok