Výsledky vyhľadávania

 1. MARKOVIČ, Peter. Úver alebo lízing? In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 391-398. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok


 2. ŠINSKÝ, Michal. Rozhodovanie a systematické chyby: sklon k potvrdzovaniu. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 409-411. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok


 3. BROKEŠOVÁ, Zuzana. Online sociálne siete ako marketingový kanál pre finančné inštitúcie. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 469-473. VEGA - Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II.
  článok

  článok


 4. MARKOVIČ, Peter. Hľadanie vinníkov a potrestanie nevinných. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 385.
  článok

  článok


 5. MARKOVIČ, Peter. Opcia a opčné právo. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 9, s. 483-492. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok


 6. MARKOVIČ, Peter. Čo ovplyvňuje cenu opcie? In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 10, s. 547-554. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok


 7. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Know-how a možnosti stanovenia jeho hodnoty. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 10, s. 567-577.
  článok

  článok


 8. ÁRENDÁŠ, Peter. Vývoj vzájomného vzťahu cien zlata a striebra. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 10, s. 596-601.
  článok

  článok


 9. MARKOVIČ, Peter. Dve strany jedného eura. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 10, s. 545.
  článok

  článok


 10. SCHWARZOVÁ, Mária. Reklasifikácia finančných nástrojov a ich vykazovanie v bilancii banky. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 11, s. 633-639.
  článok

  článok