Výsledky vyhľadávania

 1. SCHWARZOVÁ, Mária. Reklasifikácia finančných nástrojov a ich vykazovanie v bilancii banky. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 11, s. 633-639.
  článok

  článok

 2. MARKOVIČ, Peter. Opcia a investičný projekt. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 11, s. 627-630. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok

 3. MIKÓCZIOVÁ, Jana. Goodwill a stanovenie jeho hodnoty. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 692-696.
  článok

  článok

 4. MARKOVIČ, Peter. Vplyv uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 700-705. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok

 5. HODÁL, Matej. Oddlženie fyzickej osoby. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 706-708.
  článok

  článok

 6. MARKOVIČ, Peter. Úver alebo lízing? In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 391-398. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok

 7. ŠINSKÝ, Michal. Rozhodovanie a systematické chyby: sklon k potvrdzovaniu. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 409-411. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok

 8. BROKEŠOVÁ, Zuzana. Online sociálne siete ako marketingový kanál pre finančné inštitúcie. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 469-473. VEGA - Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II.
  článok

  článok

 9. MARKOVIČ, Peter. Hľadanie vinníkov a potrestanie nevinných. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 385.
  článok

  článok

 10. MARKOVIČ, Peter. Opcia a opčné právo. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 9, s. 483-492. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok