Výsledky vyhľadávania

 1. FILIN, Juraj. Úspešný príbeh slovenských diaľnic musí pokračovať : V Európe nám vyjadrujú uznanie za mýtny systém a chcú sa od nás poučiť. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Máj, s. 22-24. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114110/GW-05-2010-nahlad-FINAL.pdf>
  článok

  článok


 2. MUJAGIC, Edin. Grécka tragédia eura. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Január/Február, s. 8-9. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0110812/GW-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok


 3. VIVES, Xavier. Protikartelová kontrarevolúcia? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Január/Február, s. 10-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0110812/GW-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok


 4. NOVOTNÝ, Josef - VRABLEC, Martin. Finančné trhy a reálna ekonomika - aký vývoj nás čaká? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Január/Február, s. 14-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0110812/GW-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok


 5. BURÁK, Emil. Daňové plánovanie - systém a minimalizácia. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Január/Február, s. 20-21. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0110812/GW-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok


 6. GLÉZL, Andrej. Pomoc (nielen) konkurzným veriteľom: ponukové konanie. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Január/Február, s. 22-23. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0110812/GW-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok


 7. HYKISCH, Anton. Tajomstvá elektronických mračien. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Január/Február, s. 32-33. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0110812/GW-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok


 8. ŠKUTKOVÁ, Jana. Značka a firemná identita v marketingovej komunikácii. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Január/Február, s. 58-59. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0110812/GW-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok


 9. BORNER, Silvio. Švajčiarska inšpirácia alebo tajomstvo pokračujúceho úspechu : čo sa môžeme naučiť z porovnania historického vývoja ekonomík? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Marec, s. 10-12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111511/GW-03-2010-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok


 10. SOROS, George. Grécky rébus ako predohra : euro potrebuje prísnejší dohľad a inštitucionálne mechanizmy pomoci. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Marec, s. 19. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111511/GW-03-2010-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok