Výsledky vyhľadávania

 1. PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Suverénne fondy a nová finančná architektúra sveta. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Október, s. 12-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119729/Goodwill oktober-final.pdf>
  článok

  článok

 2. PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Odkiaľ pochádza a k čomu slúži kapitál zajtrajška : lokalizácia a zdroje ekonomickej sily suverénnych fondov. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Október, s. 16-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119729/Goodwill oktober-final.pdf>
  článok

  článok

 3. KRIGLER, Igor. Lízing je najflexibilnejšia forma financovania : kúpa auta na splátky cez jeho nájom je pre zákazníka stále výhodná. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Október, s. 24-25. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119729/Goodwill oktober-final.pdf>
  článok

  článok

 4. FILIN, Juraj. Už sa Šanghaj kráti. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Október, s. 40-44. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119729/Goodwill oktober-final.pdf>
  článok

  článok

 5. NEMEČEK, Miloš. Kríza odhalila nedostatky vo financovaní krajov : chýbajú poistné mechanizmy, posilniť by sa mali aj vlastné príjmy. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Október, s. 46. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119729/Goodwill oktober-final.pdf>
  článok

  článok

 6. HAMŽÍK, Pavol. Kontakty s Ukrajinou sú čoraz intenzívnejšie : naše vzťahy s najväčším susedom nie sú zaťažené problémami z minulosti. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Október, s. 59. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119729/Goodwill oktober-final.pdf>
  článok

  článok

 7. NEMEČEK, Miloš - FILIN, Juraj. Orientácia Ukrajiny na členstvo v EÚ je nespochybniteľná : dohoda o voľnom obchode a bezvízový styk by pomohli najmä jej susedom. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Október, s. 60-62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119729/Goodwill oktober-final.pdf>
  článok

  článok

 8. ZEMAN, Michal. Ako si účinne zabezpečiť pohľadávky : významné zabezpečovacie zmluvné inštitúty: banková záruka. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 24-26. Dostupné na : <http://www.goodwill.eu.sk/Documents/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 9. ZÁBOJNÍK, Juraj. Najslabším článkom bezpečnosti firiem sú zamestnanci : nehrozí aj vám únik informácií a útok metódami sociálneho inžinierstva? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 28-30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok

 10. KIMOVÁ, Rosalyn. Práva duševného vlastníctva a Čína : rýchly sprievodca pravidlami, stratégiami a úskaliami. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. November/December, s. 32-33. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0122602/GW-11-2010-nahlad-final-02.pdf>
  článok

  článok