Výsledky vyhľadávania

 1. ŠPAŇO, Pavol. Manažérstvo kvality a procesné riadenie. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 1, s. 26-28. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-1-2010>
  článok

  článok

 2. NENADÁL, Jaroslav. Jak efektivně realizovat benchmarking. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 1, s. 29-33. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-1-2010>
  článok

  článok

 3. BRÓSKA, Michal. Kvalita IT podpory. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 1, s. 38-39. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-1-2010>
  článok

  článok

 4. ĎURICA, Tibor. Trvalo udržateľný rozvoj a stavebníctvo. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 1, s. 53-60. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-1-2010>
  článok

  článok

 5. ŠALGOVIČOVÁ, Jarmila - BÍLÝ, Matej. Systémy manažérstva kvality : Angažovanosť a kompetentnosť ľudí. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 4, s. 6-8. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-4-2010>
  článok

  článok

 6. FRISCHER, Peter. Prínosy vhodne implementovaného SMK v modernom riadení organizácie. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 4, s. 9-11. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-4-2010>
  článok

  článok

 7. KAŠŠA, Martin. Návrh modelu integrovaného manažérskeho systému. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 4, s. 12-15. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-4-2010>
  článok

  článok

 8. SLAVICKÝ, Mark. Štruktúra Modelu výnimočnosti EFQM. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 4, s. 20-22. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-4-2010>
  článok

  článok

 9. ORESKÝ, Radovan. Systém merania a analýzy procesov - základné východisko pre ich úspešné riadenie a trvalé zlepšenie ich kvality a produktivity. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 4, s. 31-33. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-4-2010>
  článok

  článok

 10. NENADÁL, Jaroslav. Jak efektivně realizovat benchmarking. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 4, s. 36-42. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-4-2010>
  článok

  článok